من ایرانیم

» دلتنگی :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» من با توام :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» کاش :: ۱۳٩٤/۸/٥
» تقدیم به ... :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» هزار سال منتظر بودم :: ۱۳٩٤/٦/٥
» تنهایی :: ۱۳٩٤/٥/٥
» ... :: ۱۳٩٤/٤/۳
» ... :: ۱۳٩٤/۳/٦
» قضا :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» ... :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» ... :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» ۱۳٩٤/٢/۱٦ :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» تو... :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» شاخه ای بوسه :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» بی قرار گل :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» کنار تو :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» تو نیستی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» دفتر عشق :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» انتظار :: ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
» کاش... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» دست هایت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» من و تو :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» جان من :: ۱۳٩۳/٩/٤
» ۱۳٩۳/۸/۱٠ :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» بی تابم... :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» تولدت مبارک :: ۱۳٩۳/٧/۳٠
» تا ابد دوستت دارم :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» باران :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» بهانه :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» خاطره ها :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» گاهی باید یاد گرفت :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» به بهانه دلتنگی... :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» حسرت داشتن تو :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» نگو ایمان ندارم :: ۱۳٩۳/٧/٦
» تقدیم به سمانه ی عزیزم :: ۱۳٩۳/٧/۳
» ... :: ۱۳٩۳/٧/٢
» چشمهایت... :: ۱۳٩۳/٧/٢
» وداع تلخ :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» باید دل را به دریا زد . :: ۱۳٩۳/٦/۳۱
» آخرین شعرم برای تو :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» ... :: ۱۳٩۳/٦/۳٠
» عشق من :: ۱۳٩۳/٦/٢٩
» تمام من به نام تو :: ۱۳٩۳/٦/٢۸
» چشم سیاه من :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» در انتظار یک نگاه :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» یاد تو :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» ... :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» خاص... :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» تمام شعرم برای او... :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» آرزو :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» پرنده... :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» عکست :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» باران :: ۱۳٩۳/٦/۱٢
» روزهای بی من :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» تو... :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» گاهی... :: ۱۳٩۳/٦/۱
» ... :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» برای تو :: ۱۳٩۳/٥/۳
» نداشتن تو... :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» غریبه :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» احساس تو :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» طلوع بی پایان :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» تقدیر :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» آرزوی حرام :: ۱۳٩۳/۳/٤
» تقدیم به... :: ۱۳٩۳/۳/۱
» من مرده ام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» گاهی... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» باورم کن... :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» صحبت از عاشق بودن نیست :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» فال من :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» نگاه :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» روزگار :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» غیر از تو هرچه هست ... فراموش می کنم ... !!! :: ۱۳٩۳/٢/٦
» ۱۳٩٢/۱٢/٢ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» خسته ام :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» قاصدک :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» شعر گمشده... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» دلخوش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» دوست داشتن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» رهایم کردی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» دوست داشتن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» بند دلم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» جاده امن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» ساقی :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» سهم من :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» بی تو :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» عشق :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» یلدا :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» لحظه های بی تو :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» ببخش مرا :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» خدایا :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» غروب پاییزی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» مرگ من :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» مخاطب خاص :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» اشک :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» یهو :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» بعضی ها :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» تنفر :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» چشمانت :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» امید!!! :: ۱۳٩٢/۸/٦
» محتاج :: ۱۳٩٢/۸/٦
» خیال خام :: ۱۳٩٢/۸/٥
» ... :: ۱۳٩٢/۸/٢
» بوسه :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» به تو می اندیشم... :: ۱۳٩٢/٧/۸
» زیباترین شعرم برای او... :: ۱۳٩٢/٧/٥
» زنده یاد احمد شاملو :: ۱۳٩٢/٧/٥
» فاجعه :: ۱۳٩٢/٧/٥
» آغوش تو... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» خاطره یک کوچه :: ۱۳٩٢/٧/٤
» دلتنگ :: ۱۳٩٢/٧/٤
» نداشته هایم :: ۱۳٩٢/٧/٢
» ۱۳٩٢/٧/٢ :: ۱۳٩٢/٧/٢
» دلنوشته ها :: ۱۳٩٢/٧/٢
» ... :: ۱۳٩٢/٧/٢
» ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» من اومدم :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» عطر موهای تو... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» پارو... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دوست داشتن... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» دیر... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» حماقت... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» همیشه... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» آغوش تو... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» هیس... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» بوسه :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» سلام :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» بی گناه... :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» روزهای بی تو... :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» افسوس :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» خدایا... :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» مخاطب خاص :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» دلهره... :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» تنهایی... :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» شکرت خدایا... :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» آرامش :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» عشق پاییزی من... :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» عاشق تو... :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ۱۳٩۱/٧/٤ :: ۱۳٩۱/٧/٤
» بوسه :: ۱۳٩۱/٧/٢
» باورت ندارم... :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» خداحافظ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» دیرآمدی... :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» زندگی :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» رویا :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» سکوت موریانه :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» سیگار :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
» شهریور :: ۱۳٩۱/٦/٦
» ستاره... :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» تنهایی :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» قلب... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نمیدانم... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» برای مخاطب خاص... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» بگذر زمن ای آشنا... :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» سکوت... :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» ستاره :: ۱۳٩۱/٥/٩
» آتش جهنم... :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» برای کسیکه هنوز هم... :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» یادگاری... :: ۱۳٩۱/٤/٢٢
» دستهایت... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» جشمهایت... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» آغوش... :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» برای فروغ ... ازستاره عزیز :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» فروغ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» صدای تو... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» میراث من :: ۱۳٩۱/٢/٩
» به یاد فروغ عزیز... :: ۱۳٩۱/٢/٩
» چرا... :: ۱۳٩۱/٢/٥
» بر باد رفته :: ۱۳٩۱/٢/٥
» ۱۳٩۱/٢/٥ :: ۱۳٩۱/٢/٥
» باران :: ۱۳٩۱/۱/٦
» عکس :: ۱۳٩۱/۱/٢
» ستاره یا باران... :: ۱۳٩۱/۱/٢
» حیف... :: ۱۳٩۱/۱/٢
» زمستون... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» تخیل یخ زده من... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» دل بستن... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» آغوش گرم تو... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» بی تو بودن... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» YOU... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» باران... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» عاشقتم فروغ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» همراه... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» ۱۳٩٠/۱۱/٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» آخر دنیا... :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» آب در خوابگه مورچگان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» آغوش تو... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» باران... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» باد آورده... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» یکی... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» شریک... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» فروغ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» آغوشت... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» بوی تنت... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» گریز و درد :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» ای بزرگمرد... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» بوسه... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» به یاد س... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» درد دل... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» نیلوفر... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» عطر تنت... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» دلتنگ خودم... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» دل... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» جای خالی... :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» در فراق تو... :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» نمی بخشمت... :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» حوضچه قدیمی... :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» کاش... :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» دفتر خاطرات... :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» شیرین... :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» ۱۳٩٠/٩/۱٢ :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» ... :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» برای تو...که هنوز دوستت دارم. :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» هنوزم دوست دارم... :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» یا سیدالشهدا... :: ۱۳٩٠/٩/۱٠
» چشمان تو... :: ۱۳٩٠/٩/٦
» تو... :: ۱۳٩٠/٩/٤
» سکوت :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» کجای زندگی؟ :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» مردها :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» به خاطر تو... :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» زخم :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» فروغ :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ... :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» برای تومینویسم...آری برای تو :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» برگها :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» بهانه :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» باران :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» فاصله :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» فردا :: ۱۳٩٠/۸/٩
» حجم دلتنگی :: ۱۳٩٠/۸/٥
» پاییز :: ۱۳٩٠/۸/٥
» دلتنگی :: ۱۳٩٠/۸/٥
» کلید :: ۱۳٩٠/۸/٤
» التماس :: ۱۳٩٠/۸/٤
» قلب :: ۱۳٩٠/۸/٢
» دروغ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» درد :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» باران :: ۱۳٩٠/٧/٦
» پاییز :: ۱۳٩٠/٧/٦
» چرا؟ :: ۱۳٩٠/٧/٦
» غرور :: ۱۳٩٠/٧/۳
» خیانت :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» رویا :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» دل :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تاوان :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» تقدیم به عشق دیرینم... :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» باران :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» برای تو... :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» سکوت شب :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» سکوت :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» ۱۳٩٠/٦/۱٠ :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» دیوار :: ۱۳٩٠/٦/۸
» تخریب :: ۱۳٩٠/٦/۸
» مادر :: ۱۳٩٠/٦/٦
» نبودنت... :: ۱۳٩٠/٦/٥
» آب و سنگ :: ۱۳٩٠/٦/٥
» عطر نفس هات... :: ۱۳٩٠/٦/٤
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: ۱۳٩٠/٦/٤
» فروختی! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» ۱۳٩٠/٦/۳ :: ۱۳٩٠/٦/۳
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» تقدیم به عشق دیرینم... تمام هستیم...زیبای من :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» ۱۳٩٠/٥/٢٤ :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» تمام من :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» غرور :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» ۱۳٩٠/٥/۱٦ :: ۱۳٩٠/٥/۱٦
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» ۱۳٩٠/٥/۱٢ :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: ۱۳٩٠/٥/٩
» ۱۳٩٠/٥/٩ :: ۱۳٩٠/٥/٩
» ۱۳٩٠/٥/٦ :: ۱۳٩٠/٥/٦
» مهربانم... :: ۱۳٩٠/٥/٥
» برای تو... :: ۱۳٩٠/٥/٤
» به او بگو... :: ۱۳٩٠/٥/۳
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: ۱۳٩٠/٥/٢
» ۱۳٩٠/٥/٢ :: ۱۳٩٠/٥/٢
» یادش گرامی باد(2 مرداد سالروز درگذشت احمد شاملو) :: ۱۳٩٠/٥/٢
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» تولدت مبارک :: ۱۳٩٠/٥/۱
» زندگی :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» ۱۳٩٠/٤/٢٧ :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» ... :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» ۱۳٩٠/٤/٢٤ :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» نرو... :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» نامت :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» آیینه... :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» عشق :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» نگاه :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» شاید... :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» چیزهایی که در مورد زنان باید بدانیم... :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» ۱۳٩٠/٤/۱٦ :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» رنگ :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» خاکستر :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» دکتر شریعتی :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» تو را... :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» تو... :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» میعاد :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» ... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» یه روز نبودی... :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» برای تو... :: ۱۳٩٠/٤/٩
» I just loved you that way )I miss you ) :: ۱۳٩٠/٤/۸
» When tomorrow starts without me :: ۱۳٩٠/٤/۸
» آیینه اشک :: ۱۳٩٠/٤/۸
» تو... :: ۱۳٩٠/٤/۸
» گل سرخ :: ۱۳٩٠/٤/۸
» آرزوی حرام!!! :: ۱۳٩٠/٤/٧
» پنجره :: ۱۳٩٠/٤/٥
» عشق :: ۱۳٩٠/٤/٥
» سراب :: ۱۳٩٠/٤/٤
» باران :: ۱۳٩٠/٤/٤
» جنون :: ۱۳٩٠/٤/٤
» شانه هایت... :: ۱۳٩٠/٤/٤
» تو بگو کدامین سو قبله ی من است!؟ :: ۱۳٩٠/٤/٤
» ۱۳٩٠/٤/٢ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» ۱۳٩٠/٤/٢ :: ۱۳٩٠/٤/٢
» لغت نامه :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: ۱۳٩٠/٤/۱
» میدونستم... :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» راز پنهان :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» فرشته :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» به... عزیزم :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ... :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» باران :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» پوزش :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» بیاد صمد بهرنگی دوست از دست رفته بچه ها :: ۱۳٩٠/۳/٤
» سلام دوستای گلم :: ۱۳٩٠/۳/٤
» از تو متنفرم! :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» زندگی :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» برای تویی که همیشه نیستی! :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» امید :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» ایثار :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» عطر تن تو :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» خیانت دوست :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» غرور :: ۱۳٩٠/٢/٤
» فراموشی :: ۱۳٩٠/٢/۳
» ...همیشه تنها :: ۱۳٩٠/٢/۳
» به یاد فروغ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» فاصله :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» کلاردشت :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» تقدیم به دوستای گلم :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» آغاز ویرانی :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» ای کاش... :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» تو را... :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» Dont mistake,plz :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» دلم شکست :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» لحظه ها :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» دلم شکسته :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» دوست داشتن :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» آری آغاز دوست داشتن است :: ۱۳٩٠/۱/٦
» به یاد فروغ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» به یاد فروغ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» به یاد فروغ :: ۱۳٩٠/۱/٦
» هرچقدرمیخواهی بمان! :: ۱۳٩٠/۱/٦
» خداحافظ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» ای دل دیوانه لیلایت منم :: ۱۳٩٠/۱/٥
» کوچ :: ۱۳٩٠/۱/٥
» کوچ :: ۱۳٩٠/۱/۳
» تقدیم به دوستای گلم :: ۱۳٩٠/۱/٢
» عشق من کلاردشت :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» باران :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» چی میگی؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» تقدیم به همه عاشقان دلشکسته :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» نیاز دوست داشتن :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» برای تو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» دوستت دارم :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» دلتنگی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» با تو دیشب :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» غرور :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» نام تو :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» موافقی؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» آرزوی حرام :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» بی تو :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» کاش... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» اینو خوب میدونی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» اینم برا اونروزایی گذاشتم که احساس میکردم که برا همیشه رفتی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» حتی اگه یروز بمن فکرنکنی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ولنتاین مبارک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» چه زود... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» واقعا نشد! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» به من بگو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» بیشتر فکر کن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» تقدیم به... شاید به گوشه ای از احساساتم پی ببری :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» به تو می اندیشم... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» با عشق :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» صبر من :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» شعر من :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» ایکاش می دونستی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» اگه می دونستی... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» برای تو :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» تقدیم به فرشته نجاتم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» بازم تقدیم به تو... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» تقدیم به... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» آغوش :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» To my dearest friend... :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» رویا :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» از من نپرس... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» دل :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» عاشقم بودی خودت گفتی :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» حجاب :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» انشای یک پسر بچه ی ایرانی در مورد خارج و خارجیها :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» عشق ازدیدگاه متولدین12ماه سال :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» وصیت نامه های عجیب و غریب :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» دوستی :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» زن درنگاه بزرگان :: ۱۳۸۸/۸/٩
» 5قانون طلایی... :: ۱۳۸۸/۸/۸
» از سه طریق... :: ۱۳۸۸/۸/۸
» به یاد فروغ... :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» گل شقایق :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» رها نکن دل من را :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» کاش می دیدم چیست :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» کجا نوشته اند؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» برگرد... :: ۱۳۸۸/٧/٥
» ویرانی :: ۱۳۸۸/٧/٥
» کاش اینجا بودی :: ۱۳۸۸/٧/٥
» تنهایی :: ۱۳۸۸/٧/٥
» طنز :: ۱۳۸۸/٦/٩
» عظمت پروردگار :: ۱۳۸۸/٦/٩
» سکوت :: ۱۳۸۸/٦/٥
» عشق :: ۱۳۸۸/٦/۳
» سلام :: ۱۳۸۸/٦/۳قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت
انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس