بوی تنت...

هوای بوی تنت را کرده ام ...!
می دانی؟
پیرهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است...
 

/ 4 نظر / 23 بازدید
setare

تاب می بندیم یکسو تو یکسو من نسیمی ما را تکان می دهد... تاب می گسلد یکسو من یکسو من هر سو من تو کجا رفته ای بی تاب گشته ام!

مریم وزیری

راستی این دفعه بنویسی ایرانیم من دیگه نمیام مثلا بنویس...نمی دونم اسم خودت مجید مگه چشه

فاتی نسیم

آنکس که میگفت دوستم دارد عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد. رهگذری بود که روی برگهای خشک پاییزی راه میرفت. صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود که من گمان میکردم می گوید: دوستت دارم...