تو...

تو در منی

مثل عکس ماه در برکه

در منی و دور از دسترس من

سهم من از تو

فقط همین شعرهای عاشقانه است

فقط همین دریچه ی شیشه ایی

که گاه گاهی رد باران

گونه هایش را خیس میکند

و دیگر هیچ....

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

و دیگــــــــــــــــــر هیچ....[دست][دست]