آیا او مرا دوست داشت ؟

همیشه چیزی فراموش می شود
در هماهنگی آغوش و شعر و نفس
در ضربان تند اضطراب
در عطر سیال تنِ تو
که بی امان می آید
و ناگهان نمی رود
همیشه مرا سکوت می کنی
که چیزی را فراموش کنم ..
.
فاصله دیروزِ دیدارت
تا فردایِ دوباره ات
گاهی هزارسال می شود
و تو آن قدر قصه داری
که من فراموش می کنم که بخواهم
و تو فراموش می کنی که بگویی.
.
این راز همیشه سر به مُهر خواهد ماند :
" آیا او مرا دوست داشت ؟ "

/ 1 نظر / 24 بازدید
پری

دقیقا ..[ناراحت]