کاش می دیدم چیست


کاش می دیدم چیست آنچه از کلام تو تا عمق وجودم جاریست! صدای قلب تو را ،پشت آن حصار بلند همیشه می شنوم من در آن لحظه که صدای موسیقی احساس تو را می شنوم

برگ خشکیده ی ایمان را در پنجه باد رقص شیطانی خواهش را در آتش سبز! نور پنهانی بخشش را در چشمه ی مهر می بینم..... کاش می گفتی چیست آنچه از کلام تو ، تا عمق وجودم جاریست

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
احمد

دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۸ در توالی سکوت تو در تداوم نبودنت رد پای آشنایی از صدای تو در میان حجم خاطرم هنوز زنده است هنوز می تپد و باورش نمی شود که نیستی که رفته ای کجا نوشته اند عشق این چنین میان مرز سایه هاست ؟ این چنین پر از هجوم فاصله در تقابل میان آب و تشنگی تقابل میان درد و زندگی ؟ کجا نوشته اند ؟