رد بوسه را نگیر                

به نیمکتی پوسیده می رسی

که حافظه اش را در باران

ازدست داده است......

 نیمکتی که این بوسه

در زیر نور ماه ازروی

 آن نیمکت ربوده شده...

/ 6 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

[دست][دست] عالی بود... مرســـــــــــــــی[گل]

باران من

تنگی نفست را، نینداز گردن آلودگی دلت را ببین کجا گیر کرده . . . -♥ --♥ ---♥ آپم -----♥ -------♥ --------♥آپم ---------♥ -----------♥ -------------♥ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’`

باران من

تنگی نفست را، نینداز گردن آلودگی دلت را ببین کجا گیر کرده . . . ----------------------------------------------------- عالی بود گلم -♥ --♥ ---♥ آپم -----♥ -------♥ --------♥آپم ---------♥ -----------♥ -------------♥ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` [چشمک]

فرشته

سلام قشنگ بود ماهم اپیم...

یلدا...!

این پست چه قدر آشنا بود قبلا نذاشته بودی؟؟؟[چشمک]