دوست داشتن

 اگه یک روز فکر کردی نبودن یه کسی بهتر از بودنش چشمات و    

  ببند و اون لحظه ای که اون کنارت نباشه و به خاطر بیار اگه

 چشمات خیس شد بدون داری به خودت دروغ میگی و هنوز 

  دوستش داری

/ 0 نظر / 4 بازدید