با تو دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم

تا خدا وانسوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم ملائک بال در بالم شنا کردند

من نمی گویم که باران طلا آمد

      لیک...

تا کجا بردی مرا دیشب

با تو دیشب تا کجا رفتم!

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

باکی؟ کجا رفتی؟