دست هایت

گفتم : دست‌هایت را
برای من بگذار و برو ...
من می‌توانم بدون تو
با سایه‌های دست‌های تو روی دیوار ، زندگی کنم ...


/ 7 نظر / 19 بازدید
س

واقعا؟؟؟

پری سا

متنی نوشته ام با عنوان " ماییم و نوای بی نوایی " با این مضمون خوشحال میشوم چشمانتان نظارگر باشند

دختر بابایی

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا دستِ کم نخواهد گرفت

فرشته

بارو بندیلم را بسته ام ومیخواهم به آسمان بروم
اینجا همه برایم خدا شده اند …
 [گل][گل]