هرچقدرمیخواهی بمان!

در خیال من بمان

                 اما خودت برو

                              آنکه رویای من است

                                                 مرا دوست دارد     

                                                                نه تو!

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

واقعا قشگه.