چرا...

درد دارد !
وقــتـی می رود ..
و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت ...

و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت کــنی
که هــرشـب
بــا عـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می کـــرد !!

/ 7 نظر / 15 بازدید
آریا

درود بر شما همین که خودت بدانی کافیه...[چشمک]

setare

وضـــع بدیست گــرباد دلتنـــگی دلــــم را باخـــودش به ناکجـــا برده استــــ ..

setare

ماشه را نچکان! این شعرها خودشان دارند مرا می‌کُشند

setare

دلگیر نشو از آدما ! نیش زدن طبیعتشونه ... سال هاست که به هوای بارانی می گویند : " خــــــراب " !

setare

حتی مُسَکّنِ شعرهای قیصر و سهراب آرامم نمی کند ... در گاو صندوق ذهنم و تمام این سطور رنگ خدا گم شده ... راستی خدای تو چه رنگی است ؟!

setare

دیگــر نـمی نــویسـمت ... هــرکـس بــه چشــم هــایــم نگــــــاه کنــد تـــو را خــواهــد خــوانـد...