به یاد فروغ

به انتظار تصویر تو

این دفتر خالی

             تا چند

                     تا چند  

                         ورق خواهد خورد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید