عکست

نمیدانی عکست چقدر آرامم می کند

خیلی با تو فرق دارد

نه نگاهش را از من می دزدد

نه لحظه ای سر برمی گرداند

تمام حرفهایم را گوش می کند

گویی فقط مرا دارد

آن چنان خیره به چشمانم می ماند

که تا عمق قلبم می لرزد

می بوسمش .نوازشش می کنم

گاهی چشم هایم را می بندم

وبوی ترادر خیالم حس می کنم

نمی دانی عکست چقدر آرامم می کند!

/ 9 نظر / 17 بازدید
مهدی

داستانش رو که شنیدم گفتم : اتفاق بدی بود ! لبخندی زد و گفت : بله ، ولی می تونست خیلی بدتر از این باشه ! بهرحال خداست و همیشه جای شکرش را باقی میگذاره حتی در بدترین شرایط ... خدایا شکرت ... به ما هم سر بزنید

منیر

ازآش روزگارچنان دهانم سوخت ؛ که ازترس"آب یخ"راهم فوت می کنم!

یلدا

سلام دوست عزیز میلاد امام رضا بر شما و خانواده محترم مبارک همیشه شاد و تندرست باشید

دختر بابایی

زنی روی ریل جا مانده و قطار مرد خشمگینی است که ته مانده های غیرتش را سوت میکشد

ملیکا

مرسی که سر زدید...فکر نکنم دوست داشتن منطق سرش بشه...