دلنوشته ها

روزیـــــــــ

نوشتــــــــــه هایم گریــــــبان گــــــیرتــــــ مــــــی شوند

آنقـــــــــدر کـــــــــه بینشـــــــان

تــــو را آه کشیــــــــــــــــــدم . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید