محتاج

 

قـــویتـــرین " مــــرد " دنیـــا هـــم کـــه باشـــی
محـــتـــاجـــــی !
محتـــــــــاج اشکـــــــــهای عـــاشقـــانــه یکــــــــــ " زن "
کـــــــــه از چشمـــــ های نگـــرانش بــه روی کــویـــر زخــم هـــایتـــــــــ ببارد !
...
و ایـــن تنهـــا التیامـــــــــــی ستــــــــــــــ ...
که حــــــــریف بـــی رحمـــــی روزگـــار خواهـــد شـــــد

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
reza

تمامی زیبا و با احساس[لبخند][گل][گل][گل]