بی تو

بی تو یک روز در این فاصله ها خواهم مرد

  مثل یک بیت ته قافیه ها خواهم مرد

تو که رفتی همه ثانیه ها سایه شدند

 سایه در سایه آن ثانیه ها خواهم مرد

 شعله ها بی تو ز بی رنگی دریا گفتند

موج در موج این خاطره ها خواهم مرد

/ 1 نظر / 7 بازدید
آشنا

زیبا بووود مثل همیشه[گل]