دوستت دارم

دلم می خواهد به کسی بگویم

   "دوستت دارم"

تو نهراس و آنکس باش

بگذارکه در ساحل خیال

امواج صدایت را باور کنم و...

بی وقفه در تو تکرار شوم

/ 1 نظر / 3 بازدید
...

[ماچ][قلب][گل][گل]