...

 

 

در کوچه های احساسم
پرسه نزن
به خانه ات برگرد
خورشید می خواهد غروب کند
آن باغی که به دنبالشی

دیر زمانی ست که به یغما رفت...

/ 1 نظر / 17 بازدید