تو...

http://ap2.persianfun.info/img/92/2/Namayeshe%20Ehsas%2012/7.jpg

تو چه میفهمی
حال و روز
کسی را که دیگر هیـــــــــــچ
نگاهی
دلش را نمی لرزاند..؟!!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
دختر بابایی

میشکنم خطوط موازى تقدیرمان را شاید در نقطه اى هرچند دور گره خورد سرنوشتمان بهم این رویاهاى شبانه ام دلچسب تر بود اگر ذره اى ، تنها ذره اى رنگ حقیقت داشت

منیر

درآغوش خداگریه کردم تانوازشم کند.. پرسیدبنده ان؟عشقی که به تودادم کجاست؟! اشکهایم راپاک کردم وگفتم: درآغوش دیگری جامانده..