شعر من

تو شعر نگفته ام را میدانی...

و از برگ سفید دفترم میخوانی...

آخر به چه مانی که گویم آنی؟!

تو مثل هیچ کس نیستی! تو خویش را میمانی

/ 1 نظر / 6 بازدید
همونی که میدونی

حیف که نمیشه چیزی گفت...