تقدیر

سهم من از دستانت
خاطره هایی بود که به بادهای ویرانگر تقدیر سپرده شد
و اشک هایی که تا همیشه ادامه خواهد داشت

/ 1 نظر / 13 بازدید
س

همین که هستی دوستت دارم حتی سایه ات را که هرگز به آن نمی رسم ....