درخت هم که باشی

من
...
دارکوبی می شوم

که هفتاد و سه بار

در دقیقه

تو را می بوسد

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ملیسا

من آپم.....وبت رو همین جوری پیدا کردم....حالا مگه ایران تحفه اس؟؟ اه اه اه

یلدا...!

[خنده] چه تشبیه بامزه ای مرسی جالب بود[نیشخند][گل]

صدیقه

[گل][گل][دست][دست] مرسی جالب و دلنشین بود موفق باشی

meri

[تایید][تایید]

دوست جون

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

دوست جون

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

میثم ـــ T

اگه اینکارو کنی می شه آفت جون....حالا صدایه نوک زدن رو که مثله سوزن به مغزت می خوره رو می خوای چکار کنی؟!!!!!!