آرامش

آرامش یعنی تو زندگیت

به هیچ کس و هیچ چیز وابسته نباشی

اینطوری دیگه نه حسرت به دست اوردنشو میخوری

نه غصه از دست دادنش رو....

/ 6 نظر / 3 بازدید
فرشته

یک نفس با دوست بودن همنفس آرزوی عاشقان این است و بس واحه های دور دست دل کجاست؟ تا بیاسایم در خود یک نفس؟ واحه هایی گم که آن جا کس نیافت ردپایی از نگاه هیچ کس خسته ام از دست دلهایی چنین پیش پا افتاده تر از خاروخس ارتفاع بالها:سطح هوا فرصت پروازها:سقف قفس خسته از دل خسته از این دست دل ای خوشا دل های دور از دسترس!

فرشته

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد

کیان

سلام آخرين آپمو ببين يه مسافرت عجله اي و طولاني به سرزمین تنهایی دارم معلوم نيست زنده برگردم يا نه.

فرشته

دلگیر نباش از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و نزد همسایه تخم گذاشتند… ایمان داشته باش روزی بوی کبابشان به مشامت خواهد رسید…

یه دوست

خیلی با احساسی