تنهایی

تنهایی را ترجیح بده به تن هایی که
روحشان با دیگریست
تنهایی تقدیر من نیست
ترجیح من است

   

/ 1 نظر / 17 بازدید
دختر ارغوانی

"تنهایی ترجیح من است" باید برای این جمله از جا بلند شد و کف زد! (آدمها وقتی حرف دلشون رو از زبون کس دیگه ای میشنون، احساس میکنن که احساساتشون درک میشه) و من خوشحام!