تو را...

تو را سطر به سطر می نویسم

 و واژه به واژه دنبالت می گردم

 تا تمام دل تنگی هایم را به تو بگویم .

 به تو بگویم که از تمام دنیا

 فقظ چشم هایت را می خواهم .

 تو را به جای کسانی که نشناخته ام ،

 تو را

 به جای

 تمام روزگارانی که

 نمی زیسته ام .....

/ 0 نظر / 2 بازدید