فال من

نـــــه

کولــــیان کوه سنگــی

نــــــــــه
اشکال مبـــهم ایــن فنجان تــــــــــــلخ !

.
هیچکدام نمیفهمند..
فقط
.

فـــــــال مرا

در حـــــــال من ببــــین...!

/ 5 نظر / 17 بازدید
فرشته

[گل]

یلدا

بسیار زیبا بود دوست عزیز موفق باشید [گل][گل]

یلدا

بسیار زیبا بود دوست عزیز موفق باشید [گل][گل]

یلدا

بسیار زیبا بود دوست عزیز موفق باشید [گل][گل]