...همیشه تنها

یه روز عشقت رو دزدیدم

و برای اینکه جاش مطمئن

 باشه اون رو تو قلبم


قایم کردم

 اما نمی دونستم

 

که یه روز برای اینکه اون رو پسبگیری

 قلبم


رو می شکنی

/ 0 نظر / 3 بازدید