شریک...

هر چند نمی‌دانم

          خواب‌هایت را با که شریک می‌شوی

                                    اما هنوز ،

                                      شریک تمام بی‌خوابی‌های من، تویی ...
 

/ 4 نظر / 2 بازدید
setare

برایت یک فنجان چای ریخته ام و در گوشه ایی دنج میان جعبۀ اسباب و اشیاء قالیچۀ ابریشم پهن کرده ام... بی آنکه خیالمان درگیر و دار دلهره فردا باشد.

مریم

مجید عزیز سلام چه توصیف زیبایی برای بی خوابی ها داری دوست دارم بیشتر به هم سر بزنیم سپاس[گل]

رامین

در انتظار خوابم و صد افسوس خوابم به چشم باز نمی آید اندوهگین و غمزده می گویم شاید ز روی ناز نمی آید چون سایه گشته خواب و نمی افتد در دامهای روشن چشمانم می خواند آن نهفته نامعلوم در ضربه های نبض پریشانم مغروق این جوانی معصوم مغروق لحظه های فراموشی مغروق این سلام نوازشبار در بوسه و نگاه و همآغوشی می خواهمش در این شب تنهایی با دیدگان گمشده در دیدار با درد ‚ درد ساکت زیبایی سرشار ‚ از تمامی خود سرشار می خواهمش که بفشردم بر خویش بر خویش بفشرد من شیدا را بر هستیم بپیچد ‚ پیچد سخت آن بازوان گرم و توانا را در لا بلای گردن و موهایم گردش کند نسیم نفسهایش نوشد بنوشد که بپیوندم با رود تلخ خویش به دریایش وحشی و داغ و پر عطش و لرزان چون شعله های سرکش بازیگر در گیردم ‚ به همهمه ی در گیرد خاکسترم بماند در بستر در آسمان روشن چشمانش بینم ستاره های تمنا را در بوسه های پر شررش جویم لذات آتشین هوسها را می خواهمش دریغا ‚ می خواهم می خواهمش به تیره به تنهایی می خوانمش به گریه به بی تابی می خوانمش به صبر ‚ شکیبایی لب تشنه می دود نگهم هر دم در حفره های شب ‚ شب بی پایان او آن پرنده شاید می گرید ب