دلخوش

همیشه می گفت

                یکروز می آیم... گفتم کی؟

                         گفت وقتی درختان نارنج شکوفه کردند

می آیم و در کنارت می مانم...

حالا چند سال از شکوفه کردن درختان گذشت

و او هرگز نیامد،

آه چقدر مستم می کند عطر بهار نارنج...

چه احساس قشنگی داشتم آن روزها

دلم برای احساسم می سوزد...

/ 1 نظر / 14 بازدید