یلدا

  یلدای بی ترانه ی وقتی تو نیستی

 
               در شعر های یخ زده پهلو گرفته است 


                       لطفی کن و دوباره مرا یخ شکن نباش

 
                                   این عشق با نبودن تو خو گرفته است

/ 1 نظر / 17 بازدید
پریسا

این عشق با نبودن تو خو گرفته است . چقدر این بخش و دوست داشتم ، لمسش کرده ام واژه واژه