صحبت از عاشق بودن نیست

 

 می روم

 بغض خواهیکرد
 اشکها خواهیریخت
 غصهها خواهیخورد
 نفرینم خواهیکرد
 دوستترم خواهیداشت
 یک شب فراموشم می
کنی
 فردایش به یادت خواهم آمد
 عاشقتر خواهیشد
 امید خواهیداشت
 چشم به راه خواهیبود
 و یک روز
 یک روز خیلیبد
 رفتنم را، برای همیشه، باور خواهیکرد
 ناامید خواهی شد
 و من برایت چیزی خواهم شد
 مثل یک خاطر ه ی دور
 تلخ و شیرین ولیدور ... خیلیدور
 و من در تمام این مدت
 غصهها خواهم خورد
 اشکها خواهم ریخت
 خودم را نفرین خواهم کرد
 تمام لحظهها به یادت خواهم بود
و امید خواهم داشت به پایداری عشق
 و رفتن را چیزی جز عاشق ماندن نخواهم دانست
 نخواهی فهمید 
 درکم نخواهی کرد
 صحبت از عاشق بودن نیست... صحبت از عاشق ماندن است.

 


 (گاهی برای اثبات عشق باید رفت ... خودم از رفته گانم ...)

 


/ 2 نظر / 14 بازدید
منیر

سلام.وبتون زیبابود..ممنون میشم لینکم کنید.مرسی.[گل]