تنهایی

 

نمی دانم این نبودن توست که تنهایی ام را

رنگ می زند

یا گم شدن نیمه ناپیدایم 

نمی دانم

باران حتی نمی گذارد آشفته بمانم

تازه ام می کند

تنهایم می گذارد.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

زیبا بود مرســـــــــــى[گل]