احساس تومرا نگاه کن!

من،

در ابتدای احساس تو ایستاده ام...

پای مرا به شعرهایت باز کن!

پراکنده کن

 عطر موهای مرا در واژه ها...

روزهاست انگار

از چشم قلمت افتاده ام...

مریم آقازاده

/ 9 نظر / 18 بازدید
بوی بارون

بوــی فـَـــراموشـی گرفتــهـ اَمـ رَنگــــِ تَنـــ ـهایـــ‗__‗ــــ__‗ـــــــ__‗ـــــــ__‗ــــــــــ‗__‗ــی دٍل شکستـگـی بُـغــــض وَ خـامـوشـــــــ‗__‗ـــــی چـیـزـی نیستــــ تـآریـ ـخ مَصـــرَفـمــ ـ گذشتـــ ـهـ اَستــــ !

س

برای اثبات عشق معجزه نه ! دستان تو کافیست

س

خودم را به تخت بستم تا تو را ترک کنم به خواب تو عادت کردم ... دوستت دارم

یلدا

دلم قصه ای عاشقانه می خواهد که تا آخرش ، پای هیچ نفر سومی به میان نیاید ! [گل][گل]

بوی بارون

ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺸﺪ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻦ به ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﯽ

بوی بارون

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛ دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛ اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!! ... وَ حآل هــَم کِه . . .؛ گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛ زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛ وَ دنــِج تــَریــَن گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛ بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!! گآهی دِلگــیری . . . ؛ شآیــَد اَز خودَت...

بوی بارون

دلم کو؟ دلم را در کدام جاده جا گذاشته ام؟ جاده ی عشق؟! دلم در دست کیست؟ دلم را چه کسی برداشته؟ تو...؟! من دلم در دست توست؟! ولی الان که دیگر دیر است... من مدت هاست از این جاده گذر کرده ام...

پریسا

همیشه بوده است میان شعرهایم بی ایهام و اعجاز و تشابه