دست ها

دست ها راست تر می گویند
تا چشم ها ..
من زنان زیادی را می شناسم
و مردانی را
که عشق به چشم ها می چسبانند
به گاهِ نگاه هایشان
و دست هایشان
مجسمه هایی ست فلزی
رها شده در سرزمین های قطبی ..

با دست هایت
هزارباره مرور کن مرا ..


{ مهدیه لطیفی }


/ 0 نظر / 22 بازدید