شبیه تو

دیروز

در ایستگاه قرارهای همیشه

زنی را بوسیدم

                 ببخش

                     ولی عجیب شبیه تو بود...

/ 1 نظر / 34 بازدید
پسر ایران

پیشا پیش جشن آمردادگان بر شما و هم میهنان عزیز خجسته باد. چو گفتار خردادش آمد به سر ... همان گاه امرداد شد پیش تر ... چو گفتار خردادش آمد به سر ... همان گاه امرداد شد پیش تر ... سخن گفت در باره رستنی ... که زرتشت گوید ابا هر تنی ... نباید به بیداد کردن تباه ... به بیهوده بر کندن از جایگاه ... کزو راحت مردم و چار پاست ... تبه کردن او، نه راه خداست ... سروده آشوزرتشت / [گل][گل][گل] [هورا]