نام تو

نام تو    اگر چه بهترین سرود زندگی است

من تو را به خلوت خدایی خیال خود:

"بهترین بهترین من "  خطاب می کنم

بهترین بهترین من!

/ 0 نظر / 7 بازدید