خاص...

http://ap1.persianfun.info/img/92/1/Namayeshe%20Ehsas%2011/19.jpg

انقضای خاص بودنت به پایان رسید...

 دیگه به تو فکر نمیکنم

گناه است!!

چشم داشتن به مال غریبه ها...

/ 2 نظر / 17 بازدید
دختر بابایی

زیباست ولی من مخالفم . عشق تاریخ انقضا نداره مگر اینکه عشق نبوده باشه !