برای تو...


برای تو مینـویسم.

برای تـو کـه معـنای باران را از ناودانها نمی پرسی

 
و

.

.

.

 هیچگاه با کوهها قهر نمیکنی


برای تو که پنجره را به خاطر دیدن خورشید دوست داری


و به یاسها به خاطر اینکه بوی یار را دارند، احترام میگذاری


...من

 در

… رسیدن به تو از پروانه ها بی پرواترم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
زمزمه هاي قلب من(قاصدك)

بيا... بيا تا به هم برسيم... بيا تا چون مزرعه اي تشنه به باران برسيم.. اينجا آسمان ابريست... بيا تا برويم...

سوزان

خیلی زیبا بود.