هر موقع خواستی پروانه ای رو بکشی

 

                                       لهش نکن

 

                                                بال هاشو بچین

 

                                                     خاطره پرواز اونو میکشه...

/ 2 نظر / 2 بازدید
...

چقدر بد ...