به بهانه دلتنگی...

به بهانۀ دلتنگی
پرده های اتاق را کنار می زنم
تا باد ،
از شمالی ترین نقطۀ مجهول زمین
عطر لب های تو را
سنجاق کند بر گونه هایم
نگاه کن !
ببین طعم تمشک چه کرده با نسیم !
نگاه کن چگونه می وزد در حریق بوسه ها !

/ 1 نظر / 24 بازدید
مرسده

[لبخند[گل][گل][دست]