به یاد فروغ

همه ی هستی من آیه تاریکیست

که تو را در خود تکرارکنان

به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

من در این آیه تو را آه کشیدم ، آه

                              من در این آیه تورا

                                    به درخت و آب و آتش پیوند زدم

/ 0 نظر / 2 بازدید