بوسه...

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سردترین لحظه ها به یاد توست  ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم وزیری

اگه کسی پیدا بشه که در سردترین لحظات به یاد ما باشه....... دنیای هزاررنگ همه رنگ هایت را به لبخند دخترک کبریت فروشی که زیر باران مرا صدا میزد می فروشم همه رنگ هایت را.....