ای کاش...

ای کاش منم از جنس سنگ بودم

ولی افسوس...

/ 1 نظر / 3 بازدید
هستي

الان شما رو نمي گم ولي همه آدما يه جوري از جنس سنگ هستن. تازه اگرم نباشن روزگار و ادماش اونا رو سنگي ميكنه!!![ناراحت][لبخند]