دوست داشتن

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست، 

 گاه نگاه است و گاه سکوت ابدی ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
پری سا

گاه باید ساکت ماند کسی که از رفتارت نفهمد علاقه ات را با توضیح فقط اسمش را می گذارد تظاهر... بله گاهی دوست داشتن یک سکوت ابدی ست