همه با چای و خرما افطار می کنند

 


من با لبخند زیبای تو

 


این رمضان را خدا بر من ببخشاید

 


که بت پرست شدم

 


ای کاش


کیفرش آغوش تو باشد...

/ 3 نظر / 2 بازدید
یلدا...!

[دست][گل] قبول باشه التماس دعا[چشمک]

عادل

هرکسی یه نظری داره به نظرم از همه نوشته ها بیشتد به دلم نشست[گل] هشدار عشق است که بر دار می کند و به صلیب می کشاند چیزی به تحفه نمی دهد عشق مگر خویش را و چیزی نمی ستاند مگر از خویشتن خلیل جبران