...

نـبـایـد چـیـزی را دوسـت بـداری . .

هـمـیـن بـهـانـه هـای کـوچـک بـرای زنـده مـانـدنـت

 بـعـد هـا

 تـو را خـواهـنـد کـُشـت . . .

/ 4 نظر / 29 بازدید
پری

بس که دیوار دلم کوتاه است ، هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد ، به هوای هوسی هم که شده ، سرکی می کشد و می گذرد

پری

قصد رفع زحمت نداردبه این زودى ها …مهمان ناخوانده ایست… “تنهایى“!!!

پری

گاهی دلت یک کلبه کوچک می خواهد کنار دریا ، یا وسط یک جنگل دلت بوی چوب باران خورده ی غم گرفته میخواهد یک دنیا آرامش.... یک دریا عشق... گاهی دلت یک " بغل خدا "میخواهد ...

melisa

[تایید]