ستاره

 

 
تقصیر من بود
که سراغ سایه را از خورشید می گرفتم
و سراغ تو را
از وسعت دور دریاها
سراغ قدم هایت را از راه هایی می گرفتم
که هرگز تو را
حتی به خواب عبور هم ندیده بودند
تقصیر من بود
که نامت را با عطر ستاره
بر بالش شب می نوشتم
تا آسمان خواب هایم
بوی تو را داشته باشند
تقصیر من بود
که برای آمدنت فال می گرفتم
نباید گره خیال را و خاطره را
از حقیقت تلخ روزمرگی ها باز می کردم
که رویای آفتابی تو
برای یک عمر عاشق ماندنم
کافی بود !!!
/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشته

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم! ببرم بخوابانمش! لحاف را بکشم رویش! دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم! حتی برایش لالایی بخوانم، وسط گریه هایش بگویم: غصه نخور خودم جان! درست می شود!درست می شود! اگر هم نشد به جهنم... تمام می شود... بالاخره تمام می شود...!!!

ستاره

سلام [لبخند] چه آپ قشنگی...............[قلب] [پلک]

ستاره

[گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][

ستاره

چه تلخ و تُند دارد می‌چرخد زمین! بخند آرام بگیرد دیرتر تمام شویم.

ستاره

نامه ای برایت نوشتم از جزیره ای که پستچی دیوانه اش نامه ها را باز می کرد از آنها قایق می ساخت به دریا پرتاب می کرد و قاه قاه می خندید

ستاره

بی‌کار شده‌ام صاحب‌خانه غُر می‌زند همسایه‌ها چپ نگاه می‌کنند تو هم که رفته‌ای. آه که چه خوش‌بختم من!

ستاره

رد اشک هایــم روے میز... رد پاے رفتنت ته فنجان قهوه... بوے باران دراین گرماے تابستانی! عطر پیراهنــے که جا مانده روے صندلــے.. . . این است شرح حال من که بعد از تــو فقط لبخنــــد مونــالیـــزا را بر صورت دارم

ستاره

رادیومیگوید:آمارتصادفات خیلى بالاست! پس چرامن تصادفأهم تورا نمیبینم؟ باز هم آمار غلط

متهم ردیف69

خندیدن، خوبــــ استــ قهقهه، عالی استــــــ گریستن، آدم را آرام می کند اما… لعنتـــــ بر بغض . .

صبا

هممون همینیم قشنگ بود...