آرزوی حرام

 

 آرزویی حرام دارم!

 صورت به صورت برای لمس گرمی وجود تو!

 عشق یا شهوت

 چه فرق میکند؟!

 گناهی بزرگ در پس افکارم میپرورانم!

 توبه نمیکنم از چشیدن بوسه های داغ لب های تو

/ 5 نظر / 17 بازدید
یلدا

سلام بسیار زیبا بود شاد باشید [گل][گل]

همه چیز را میتوان محو و نابود کرد مگر اثر انگشت های تو که بر زنانگی ام حک شده است ...

...ف

سلام...تولد شما هم مبارک عزیزم..........[گل]

بوی بارون

ﺑﻮﺩ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻗﻮﺕ ﺩﻝ ﻣﻨﻮﺭ ﺷﺪ ﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺳﺎﺣﺖ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻝ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﻝ

س

هرکسی مرگ خودش را دارد درخت ایستاده میمیرد ومن ، روزی در آغوش تو