غروب پاییزی

  بهتر بود مرا فرا نخوانی

  تا آن که

  در ملال این غروب دیرگاه پاییزی

  ترکم بگویی

/ 2 نظر / 2 بازدید
پریسا

شعر شما من و یاد این شعر از استاد نظری انداخت " کاش دست دوستی هرگز نمیدادی به من آرزوی وصل از بیم جدایی بهتر است "

فرشته

شب سکوت ماه و مه و زانوی غم در بغل گرفته ایم انگار فقط "شب" مرهم سوته دلان است و صبح آغاز غمی دیگر اکنون سوته دلانیم همیشه به انتظار شب