کوچ

    

با من امشب چیزی از رفتن نگو

نه! نگو! از این سفر با من نگو

من به پایان می رسم از کوچ تو

با من از آغاز این مردن نگو

کاش می شد لحظه ها را پس گرفت


کاش می شد از تو بود و تا تو بود


کاش می شد در تو گم شد از همه


کاش می شد تا همیشه با تو بود


با من امشب چیزی از رفتن نگو


نه! نگو! از این سفر با من نگو


من به پایان می رسم از کوچ تو


با من از آغاز این مردن نگو

 
کاش فردا را کسی پنهان کند


لحظه را در لحظه سرگردان کند


کاش ساعت را بمیراند به خواب


ماه را بر شاخه آویزان کند


می روی تا قصه را غم نامه تدفین گل


می روی تا واﮋه را باران خاکستر کنی


ثانیه تا ثانیه پلواره ویران شدن


می روی تا بخشی از جان مرا پرپر کنی


با من امشب چیزی از رفتن نگو


نه! نگو! از این سفر با من نگو


من به پایان می رسم از کوچ تو


با من از آغاز این مردن نگو

 

/ 0 نظر / 2 بازدید